انجمن هفت خط

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

سردار نقدی: موفقیتهایی فراتر از شکار پهباد بدست آمده که انتشارش به مصلحت نیست

مبتکر1

کاربر عضو
سردار نقدی ادامه داد: آمریکا و کشورهای هم پیمان با آمریکا تحمل پیشرفت ایران را ندارند و برای پیشبرد اهداف پلید خود به هر ترفند و توطئه ای دست می زنند.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین گفت:ذجهانیان باید بدانند که موفقیت های ایران اسلامی به شکار پهپاد خلاصه نمی شود، بلکه اتفاقات دیگری نیز افتاده که انتشار خبر آنها به مصلحت نیست.

به گزارش خوزستانی ها به نقل از مهر، سردار محمد رضا نقدی چهارشنبه شب در جمع مسئولان حلقه های تربیتی صالحین در ارومیه افزود: تجاوز پهپاد آمریکایی به آسمان ایران در خلیج فارس، سند دروغگویی و خوی وحشیگیری سردمداران آمریکاست.

وی با بیان اینکه پهپاد آمریکایی در حالی به آسمان ایران در خلیج فارس تجاوز کرد که در مقابل چشم جهانیان برای مذاکره با ایران التماس می کند اظهارداشت: این عمل غیر منطقی و وحشیانه آمریکا چهره پلید او را به جهانیان نشان داد و ثابت کرد که آمریکایی ها هیچ پایبندی به گفته های خود ندارد.

سردار نقدی با بیان اینکه اقدام شجاعانه پاسداران قهرمان در برابر تجاوز پهپاد جاسوسی بهترین پاسخی بود که داده شد گفت: تجاوز پهپاد برای بیداری آنهایی که خودشان را به خواب زده اند و دم از مذاکره می زنند، کافی است.

سردار نقدی ادامه داد: آمریکا و کشورهای هم پیمان با آمریکا تحمل پیشرفت ایران را ندارند و برای پیشبرد اهداف پلید خود به هر ترفند و توطئه ای دست می زنند.

وی اضافه کرد: جهانیان باید بدانند که موفقیت های ایران اسلامی به شکار پهپاد خلاصه نمی شود ، بلکه اتفاقات دیگری نیز افتاده که انتشار خبر آنها به مصلحت نیست.

رئیس بسیج مستضعفین کشور اظهار داشت: به برکت خون شهداء ، امروز ایران اسلامی به الگویی جهانی در مقابله با استکبار جهانی تبدیل شده است.

سردار نقدی با تجلیل از ایثارگری و مجاهدت های شهداء و ایثارگران در حفظ ارزش های انقلاب و اسلام گفت: شهدای عزیز با ارواح ملکوتی و دعای خیرشان همواره جریان بسیج را حمایت کرده و امروز نیز عظمت بسیج همچون دوران با شکوه دفاع مقدس در تمام عرصه ها نمایان است.

رئیس سازمان بسیج مستضعفین کشور ، شکست اخیر رژیم اشغالگر قدس در مقابل مقاومت فلسطین را ناشی از نفوذ انقلاب اسلامی در جهان و منطقه دانست و یادآور شد : همانطور که امام راحل وعده فرموده بودند، امروز اسلام، ابرقدرت ها را به خاک مذلت نشانده و جهانیان مشاهده کردند که چگونه صهیونیست های متجاوز به رغم حمایت کامل ابرقدرت ها با خفت و خواری عقب نشینی کردند.
 
بالا